آدرس: مشهد- بلوار ابوطالب- بین ابوطالب ۵۹ و صد متری-شرکت امداد خودرو اهورا شرق

شماره  تماس  : ۰۵۱۳۸۲۳۱۲۶۳

ایمیل: info@ahurashargh.com