با تماس به امداد خودرو اهورا شرق می توانید از ؛ مشاوره رایگان ، تعمیرات خودرو در محل و حمل خودرو با یدک کش های چرخگیر دار و خودروسوار و ده ها خدمات خودرویی دیگر  بهره مند شوید.

“امداد خودرو اهورا شرق ، کلیه حقوق محفوظ می باشد.”