چک کردن خودرو قبل از استارت زدن

چک کردن خودرو قبل از استارت زدن

# چک کردن خودرو قبل از استارت زدن

? برای چک کردن خودرو قبل از استارت زدن کاپوت را بالا بزنید و اول از همه سطح روغن موتور خودرو را چک کنید

?در رادیاتور باز کنید و سطح آب رادیاتور را چک کنید فول باشد.

?سطح مخزن روغن ترمز را چک کنید کم نباشد و اگر کم باشد

نشانه نشتی داشتن روغن ترمز یا ضعیف شدن لنت ترمز می باشد.

? سطح روغن هیدرولیک را چک کنید.

?مخزن شیشه شور را فول کنید.

? چراغهای جلو و عقب و بالا و پایین را چک کنید.

?تسمه های دینام ،هیدرولیک و کولر خودرو را بازدید کنید.

? تیغه های برف پاکن را از نظر سلامت چک کنید.

?باد لاستیک هار را چک کنید باد لاستیک زاپاس را همچنین

?حتی به پیچ های روی چرخ نیز آچار بندازید بخصوص بعد از خارج شدن از تعمیرگاه.

?به زیر خودرو نگاهی کنید نشتی های زیر خودرو را چک کنید.

?بست باتری وحباب گیر روی باتری را نیز چک کنید سبز باشد – اسید باتری را چک کنید.

?آچار چرخ – جک زیر چرخ را از نظر سالم بودن چک کنید.

?بازدیدهای دوره ای خودرو را با مراجعه به تعمیرگاه انجام دهید.

? بست ها ،سوکت ها ،جنت های خودرو را چک کنید.

?در زمستان بخاری و در تابستان کولر خودرو را چک کنید.

?با باز کردن سوئیچ صدای گیزه پمپ بنزین را نیز چک کنید صدا واضح و معلوم باشد.

? دفترچه مخصوص برای یاداشت کار کرد کیلومتر روغن ،تسمه تایم ،صفحه کلاج

،تعویض لنت ،تعویض شمع وایر ،و هر آنچه که روی خودرو انجام دادید را با خود داشته باشید

تا در زمان سرویس دهی به خودرو به کارتان می آید.

?چک کردن جعبه فیوز و تعویض فیوز های سوخته.

?چک کردن چراغ های پشت آمپر.

?سالم بودن فن رادیاتور.