فیلرگیری خودرو

فیلرگیری خودرو
  • فیلرگیری

فیلر گیری یکی از مهمترین و ضروری ترین عملی است که تعمیر کار باید این عمل (فیلرزدن)را انجام دهد.

هر جسمی بر اثر حرارت منبسط شده و بر طول و قطر و حجمش افزوده می شود.

قطعاتی که در موتور بکار رفته اند در مقابل حرارت انبساط پیدا می کنند

که در هنگام طراحی موتور با محاسبه این مقدار انبساط را بخوبی جبران می کنند.

یکی از سیستمهای که انبساط در انها محسوس بوده و برای کار موتور تاثیر بسزایی دارد

سیستم حرکت سوپاپها می باشد. که کارخانه سازنده با توجه به جنس و حجم و ضریب انبساط قطعات مقداری فاصله بین انها در نظر گرفته است

تا در هنگام انبساط این فاصله پر شود و کار باز و بسته شدن سوپاپها مختل نگردد.

در صورت عدم وجود این لقی قطعات در برابر گرما منبسط شده و چون میدان حرکتی در جهت طولی ندارند

به هم فشار اورده باعث سائیدگی تاب برداشتن و خرابی قطعات می گردند.

مقدار این لقی توسط کارخانجات سازنده اندازه گیری و اعلام شده و انرا با فیلر اندازه و تنظیم میکنند.

https://ahurashargh.com/%d8%a8%d8%af-%d8%b1%d9%88%d8%b4%d9%86-%d8%b4%d8%af%d9%86-%d8%ae%d9%88%d8%af%d8%b1%d9%88/

  • همه آنچه درباره فیلرگیری باید بدانیم

بعد از شروع به کار کردن پیشرانه، چون جنس تمامی قطعات از فلز است، به‌صورت عادی بعد از گرم‌شدن، مقداری منبسط می‌شوند.

به‌طورکلی تمامی فلزات این خاصیت را دارند و بسته به جنس و نوع آلیاژ، طول این انبساط متغیر است.

در پیشرانه‌ها، چون افزایش دما امری اجتناب‌ناپذیر است، بنابراین باید برای تغییر طول ایجادشده راه چاره‌ای اندیشیده می‌شد.

ارسال نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.