شایعترین علل لرزش موتور

شایعترین علل لرزش موتور

شایعترین علل لرزش موتور

شایعترین علل لرزش موتور لرزش خفیف صبحگاهی

هنگامیکه موتور سرد میباشد که طبیعی است،

❌ ولی علل لرزش شدید و دائمی عبارتند از?

?به هم خوردن نسبت تراکم محفظه احتراق که از شایع ترین دلایل است.

آب بندی نبودن کامل سوپاپها یا خرابی آنها، سفت بودن فیلر سوپاپ می

تواند باعث به هم خوردن نسبت تراکم شود.

??  و یکی از شایعترین علل لرزش موتور نشتی برق یا اصطلاحاً برق

دزدی سیستم، که دلیل آن می تواند فرسودهشدن وایرها، کهنه شدن

یا مناسب نبودن شمعها و خرابی کویل باشد.

???کم دقت شدن و خرابی یکی از سنسورها که مستقیماً با ترکیب سوخت

و هوا، و موتور در ارتباط هستند ❌سنسور اکسیژن

❌سنسور دمای موتور

❌سنسور فشار هوای ورودی.

????خراب شدن یا گرفتگی سوزن انژکتور

?????خرابی سخت افزار و نرم افزار ایسی

ارسال نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.