چرا کولر خنک نمیکند

چرا کولر خنک نمیکند ?هواي خروجي از كانال هاي كولر به اندازه كافي خنك نيست یا چرا کولر خنک نمیکند ؟ ?علت ها: ? دريچه ورودي هواي خارج خودرو باز است. ✳️روش اصلاح: دريچه را ببنديد. ?تسمه كمپرسور خوب سفت نيست و لغزش دارد. ✳️روش اصلاح: يا تسمه را تعويض كنيد و يا اگر سالم ادامه مطلب