غیر فعال کردن سیستم ایموبلایزر

غیر فعال کردن سیستم ایموبلایزر برای غیر فعال کردن سیستم ایموبلایزر سوئیچ از لحاظ فیزیکی با سوئیچ اصلی خودرو مطابقت داشته باشد. کدی که ریموت می‌فرستد با کد ذخیره شده در واحد مرکزی یکسان باشد. ? غیر فعال شدن سیستم ایموبلایزر زمانی اتفاق می‌افتدکه یک اتصال القایی بین سوئیچ و سیستم برقرار بشود و در ادامه مطلب