زمان تعویض روغن گیربکس اتوماتیک

زمان تعویض روغن گیربکس اتوماتیک در چه صورتی باید روغن گیربکس اتوماتیک خودروها تعویض شود؟؟؟ زمان تعویض روغن گیربکس اتوماتیک | مناسب ماندن کیفیت روغن هیدرولیک گیربکس بستگی زیادی به شرایط استفاده از خودرو دارد مثلا اگر شما از خودروی خود زیاد در جاده های کوهستانی و سربالایی استفاده میکنید و یا شتاب گیری های ادامه مطلب