ریختن تینر یا گازوییل در باک بنزین

ریختن تینر یا گازوییل در باک بنزین آیا ریختن تینر یا گازوییل در باک بنزین برای ماشین سودمند میباشد؟ به هیچ وجه این کار را به اصطلاح برای شستشوی قطعات داخلی موتور ، انجام ندهید… در خودرو های کاربراتوری نسل قبل، شایع بود که اگر مقداری گازوییل یا تینر درون باک بنزین ریخته شود، باعث ادامه مطلب