چرا نباید از مکمل بنزین استفاده کنیم

چرا نباید از مکمل بنزین استفاده کنیم

چرا نباید از مکمل بنزین استفاده کنیم

چرا نباید از مکمل بنزین استفاده کنیم *  اول بدانید مکمل با اکتان سوخت متفاوت هستن,
قیمت اکتان بنزین از ۲۰ هزار تومان به بالا میباشد, در صورتیکه مکمل سوخت نهایت ۵ هزار تومان میباشد
دلایل
  • نداشتن اطلاعات در باره ی اجزای تشکیل دهنده ی آن
  •  استفاده از مکمل باعث صدمه و سوختن پمپ بنزین میشود,
  •  در صورتیکه پمپ بنزین خودروی گارانتی دار, به خاطر  استفاده از مکمل بسوزد,
  • گارانتی متقبل هزینه نمیشود و تعویض پمپ به صورت آزاد, حساب میشود,
?شاید بپرسید چطور میتوان فهمید که پمپ بنزین به خاطر استفاده از مکمل سوخته است؟
✅مکمل بنزین رنگ شیری رنگ درجه باک و پمپ بنزین را, بصورت کاملا مشهود, تیره میکند.
✅✅پیشنهاد کارشناسی
??به جای استفاده از موادی که اجزای تشکیل دهنده ی آنرا نمیدانید,
? جهت شستشوی اجزای داخلی موتور, هر دوباک بنزین, یکبار از بنزین سوپر استفاده کنید.
ارسال نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.