وایر شمع خودرو

وایر شمع خودرو

وایر شمع خودرو

وایر شمع خودرو با وجودی که علائم خرابی در وایر معمولا

قابل رویت نمیباشند ولی باید آنهارا هر بار هنگام تنظیم موتور

مورد بررسی قرار داده و پس از گذشت یک سال تعویض گردند.

?ترک و بریدگی در وایرها قابل رویت میباشد ولی بعضی از آنها

دارای عایق سیلیکونی میباشند که وجود عیوب یاد شده در آنها

را نمیتوان روئیت نمود.(روش تشخیص وجودترکهای ریز در وایر:

هنگام روشن بودن خودرو و هوای تاریک اطراف وایروجود جرقه نشاندهنده وجود ترک میباشد. )

??هر وایر فقط باید به شمع خودش وصل شود(جا به جا وصل نشود)

??? همه وایر شمع ها باید یکجا تعویض گردد و وایرهای تعویضی بهتر است از همان جنس قبلی انتخاب شوند.

ارسال نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.