عیب یابی ترمزهای پرقدرت (بوستر)

عیب یابی ترمزهای پرقدرت (بوستر)

عیب یابی ترمزهای پرقدرت

ٌ(علت هایی که ترمز ازاد نمی شود)

✅اولین علت عیب یابی ترمزهای پرقدرت:گیر کردن اهرم بندی پدال ترمز (ازاد کردن)
دومین علت:درست کار نکردن سوپاپ یکطرفه (ازاد مردن – تعویض قطعات معیوب)
سومین علت:گرفتگی مجرای جبران کننده (تمیز کردن)
چهارمین علت:چسبندگی کاسه نمد پلانجر هیدرولیکی (تعویض کاسه نمد)
پنجمین علت:چسبندگی پیستون (روغنکاری و در صورت لزوم تعویض قطعات معیوب)
ششمین علت:شکستگی فنر بر گردان (تعویض)

⛔️کم شدن مایع ترمز:?
اولین علت:معیوب بودن یا فرسودگی کاسه نمدها در قسمت هیدرولیکی (تعویض – پر کردن و هوا گیری دستگاه)
دومین علت:شل بودن اتصال لوله ها (محکم کردن – تعویض کاسه نمدها)

ارسال نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.