روغن سوزی

روغن سوزی
  • روغن سوزی

روغن سو ز ی چیست ؟

نفوذ روغن به بالای پیستون و سوختن آن رابا هوا و بنزین را روغن سوزی می گویند.

  • علتهای روغن سوزی عبارتند از:

الف)⬅️ شکستن رینگهای پیستون

ب)⬅️ خورده شدن جداره سیلندر

ج)⬅️ لاغر شدن پیستون

د)⬅️ خراب گیت و لاستیکهای آن(متعلقات سر سیلندر)

  • علائم روغن سوزی عبارتند از: 

الف)⬅️ خروجی دود آبی رنگ از لوله اگزوز بصورت دائمی | علتهای روغن سوزی

*?اگر دود آبی در ابتدای گاز دادن از لوله اگزوز خارج شده و سپس قطع گردد. از خرابی گیت و لاستیکهای آن میباشد.(متعلقات سر سیلندر)

ب)⬅️ داخل لوله اگزوز چرب می شودو وقتی دستمال کاغذی را در داخل لوله اگزوز قرار دهیم. دستمال کاغذی چرب می شود.

ج)⬅️ به دهانه شمع روغن می زند. و شمع را می سوزاند.
د)⬅️موتور حتما کسری روغن دارد.

⬅️اگر در قالپاق موتور را باز کنید،دود آبی از آن خارج می شود.

⬅️چون محفظه کارتل که روغن در آنست به بالا ی سرسیلندر راه دارد،و چیزی که محفظه احتراق را به کارتل گازبندی می کند رینگها هستند،اگر رینگها ضعیف باشند هم روغن سوزی رخ می دهد چرا که روغن از کنار رینگها به محفظه احتراق راه یافته و می سوزد،و
گازهای حاصل از احتراق نیز از محفظه احتراق به کارتل و از کارتل به بالای موتور یعنی همانجایی که در قالپاق موتور قرار دارد راه می‌یابد و با باز کردن در قالپاق این گازها خارج می شود.

⬅️در این موقعیت مکانیک ها اصطلاحا میگویند موتور بخار دارد.و
معمولا در این حالت موتور نیاز به تعمیر کلی یعنی تعویض رینگ و پیستون و حتی شاید تراش سیلندر یا تعویض سیلندر دارد.

ارسال نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.