روش کمپرس گیری

روش کمپرس گیری

روش کمپرس گیری

روش کمپرس گیری در خودروهاي چهار سيلندر كه رنج استاندارد

كمپرس موتور برخي از آنها ذكر گرديده است، بدين ترتيب عمل ميكنيم:?

ابتدا شمع هر چهار سيلندر را باز كرده و شيلنگ رابط كمپرس سنج

را به محل بستن شمع مرتبط ميكنيم، لازم به ذكر است انتهاي برخي

شيلنگها رزوه است تا اينكه جاي شمع پيچ شود و مابقي داراي لاستيك

مخروطي شكل هستند تا در جاي شمع قرار داده شوند

✅دريچه گاز را كاملا بار ميكنيم

شروع به استارت زدن ميكنيم تا جايي كه عقربه كمپرس سنج از آن حد بالاتر نرود،

عدد به دست آمده از كمپرس سيلندر مورد نظر را يادداشت ميكنيم و

به روش كمپرس گيري فوق را براي ساير سيلندرها نيز انجام ميدهيم.?

حال چنانچه كمپرس موتور گرفته شده مقداري بيشتر از رنج استاندارد آن بدست

بيايد اين نشان دهنده روغن سوزي در موتور ميباشد كه نه از ضعيف بودن رينگ

بلكه از خرابي كاسه نمد ساق سوپاپ ايجاد شده است.

?اما در حالت كلي هر چع عدد كمپرس بدست آمده كمتر از رنج مجاز باشد بيانگر

ضعيف بودن رينگ ها ، نشتي در سوپاپ ها و يا سوختن واشر سر سيلندر ميباشد.

?اگر كمپرس بدست آمده براي سيلندرهاي ٢ و ٣ كمتر از حد استاندارد بود هو مقدار

عددي نزديك به هم داشته باشند احتمالا واشر سرسيلندر به نحوي سوخته كه

محفظه هر دو سيلندر به هم راه پيدا كرده است.

ارسال نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.