دلایل ریست ECU

دلایل ریست ECU

دلایل ریست ECU

⭕️ زمانی که هر کدام از سنسورهای  خودرو دچار مشکل شود

اطلاعات نادرست به  ECU مربوطه ارسال می شود و در نتیجه

عملکرد خودرو دچار مشکل میشود و بعد ازمدتی اطلاعات و

پارامترهای اشتباه در حافظه ECU باقی میماندو مطابق با اطلاعاتی

که سنسور اشتباه ارسال می کند شرایط را تنظیم می کند. اما وقتی

سنسور را عوض و یک سنسور سالم جایگزین شود هنوزدر حافظه ی

ECU اطلاعات اشتباه  ثبت شده است و خودرو تا مدتی بد کار می کند.

⭕️ بنابراین بعد از تعویض بعضی از سنسورها، چون هنوز برخی از اطلاعات

و پارامترهای اشتباه در حافظه ی ECU باقی می ماندنیاز است که ECU را

ریست کنید تا اطلاعات به حالت اولیه (تنظیم کارخانه ای) برگردد و خودرو به درستی کار کند.

⭕️یکی دیگراز دلایل ریست ECU پاک کردن کدهای خطایی است که حتی

پس از رفع ایراد خودرو از حافظه ی ECU پاک نمیشود .

گزینه ی ریست کمک میکند تا کدهای خطا از حافظه کنترل یونیت خودرو پاک شود.

ارسال نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.