دلایل داغ کردن موتور اتومبیل

دلایل داغ کردن موتور اتومبیل

 دلایل داغ کردن موتور اتومبیل

❌‍ عملکرد نادرست ترموستات

? در شرایط سخت ماندن

? سربالایی

?ترافیک

? باعث داغ کردن موتور اتومبیل میشود.

از دلایل داغ کردن موتور اتومبیل در صورتی که ترموستات کاملا خراب شود موتور اتومبیل بسرعت جوش می آورد

البته گاهی نیز ترموستات کاملا باز می ماند که در این صورت دمای موتور همیشه

پایین است و در زمستان بخاری اتومبیل عملکرد مناسبی ندارد ، اما گاهی ترموستات

در حالت نیمه باز میماند و مانع چرخش کامل و سریع آب میشود که در این صورت موتور

اتومبیل هنگام فشار و شرایط سخت مانند سربالایی و ترافیک داغ میکند .

این مشکل براحتی با تعویض ترموستات حل ميشود.